Booking.com
Društvo

Planovi za Gondolu, upravljanje otpadom i socijalnu inkluziju u fokusu zasedanja Opštinskog veća Vrnjačke Banje

vece 1

Na poslednjem zasedanju Opštinskog veća Vrnjačke Banje analiziran je Nacrt odluke o završnom računu Opštine za 2023. godinu. Prema dokumentu, budžet je ostvario prihod od 2,194 milijarde dinara, dok su izdaci iznosili 2,146 milijardi dinara, što ukazuje na ostvarenje prihoda od 93,5%. Sve predviđene aktivnosti za tu godinu su izvršene, a pojedini projekti su odloženi za narednu godinu. Na kraju, završni račun budžeta pokazuje suficit od 48 miliona dinara.


 

Takođe, na zasedanju je razmatran Nacrt odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije “Gondola”, sa ciljem da se definišu smernice za izgradnju ovog projekta, uz poseban naglasak na očuvanje životne sredine. Procedura je završena, te je Skupštini predloženo da usvoji ovaj akt na narednom zasedanju.

Opštinsko veće je takođe razmotrilo nacrt Odluke o pokretanju procesa revizije Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Ova revizija ima za cilj da osigura da plan odgovara aktuelnim potrebama i izazovima romske zajednice, sa fokusom na unapređenje socijalno-ekonomskog položaja. Plan obuhvata procenu efikasnosti, identifikaciju novih potreba, uključivanje zajednice, postavljanje novih ciljeva i prioriteta, te poboljšanje mehanizama praćenja i evaluacije. Cilj je veća socijalna uključenost Roma u sve segmente društva.

Takođe, na dnevnom redu je bila i Odluka o pristupanju izrade Lokalnog akcionog plana upravljanja otpadom za period 2024-2033. godine, koja je takođe upućena Skupštini na usvajanje. Ovim planom će biti definisani ciljevi upravljanja otpadom na teritoriji opštine Vrnjačka Banja u skladu sa nacionalnim programom i akcionim planom. Plan obuhvata različite aspekte upravljanja otpadom, uključujući program sakupljanja, reciklaže, smanjenja količine otpada i podizanja svesti o reciklaži.

Na kraju sednice, Veće je dalo saglasnost na akta Regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom “Region Kraljevo” doo i razmatralo zahteve i pritužbe građana.

vece 3 vece 2

(pressserbia/ foto: instagram)

PRess Serbia