fbpx
Booking.com
Home » Lifestyle » Business » U toku je kvartalno strukturno istraživanje o poslovanju privrednih društava
Business Company Lifestyle News

U toku je kvartalno strukturno istraživanje o poslovanju privrednih društava

U toku je kvartalno strukturno istraživanje o poslovanju privrednih društava

U toku je kvartalno strukturno istraživanje o poslovanju privrednih društava


Privredna društva i druga pravna lica koja proizvode dobra i pružaju usluge za tržište, a čiji prihodi od prodaje robe, proizvoda i pruženih usluga premašuju 50 odsto poslovnih prihoda, dobila su obrasce čijim popunjavanjem će učestvovati u Kvartalnom strukturnom istraživanju o poslovanju privrednih društava.

Ovo istraživanje sprovodi Republički Zavod Srbije za statistiku.

Svako privredno društvo koje dobije obrazac pod naslovom „Strukturni izveštaj o poslovanju privrednih društava za I kvartal 2019. godine“ u obavezi je da ga popuni i dostavi ga nadležnom područnom odeljenju Zavoda za statistiku (adresa i kontakt telefoni nalaze se u propratnom pismu dokumenta). Takođe, postoji i mogućnost popunjavanja elektronskog upitnika, za one kojima je pogodnija ova varijanta.

Svi oni koji su dobili pomenuti obrazac tokom godine će, za svaki kvartal, dobiti novi obrazac na istu temu, sa obavezom da unesu tražene podatke za taj period.

U objašnjenju namene rezultata ovog istraživanja, povodom kojeg su privredna društva dužna da dostave izveštaj Zavodu za statistiku, ističe se da će ono koristiti za ocenjivanje strukture i dinamike ekonomskih aktivnosti privrednih društava i ekonomskih kretanja u celini, kao i za obezbeđenje podataka za kvartalni obračun makroekonomskih agregata.

Koji podaci se traže?

Kvartalno strukturno istraživanje o poslovanju privrednih društava, dakle, pruža podatke o kvartalnoj dinamici rezultata finansijskog poslovanja privrednih društava koje je zasnovano na sledećim elementima:

  • poslovnim prihodima,
  • poslovnim rashodima i zalihama,
  • promenama u strukturi ekonomskih aktivnosti u oblasti nefinansijske poslovne ekonomije.

Poslovni prihodi (iskazuju se bez poreza na dodatu vrednost) su novčano, odnosno vrednosno izražen rezultat poslovanja i uvek se odnose na određeni period: mesec, kvartal ili godinu, a obuhvataju prihode od prodaje robe, proizvoda i usluga, zatim prihode od premija, subvencija, regresa, dotacija, od aktiviranja učinaka i robe, i druge poslovne prihode kao što su prihodi od zakupnina, tantijema i licencnih naknada, članarina…

Prihodi od prodaje, odnosno promet, je  vrednost prihoda ostvarenog prodajom robe, gotovih proizvoda i pruženih usluga, na domaćem i stranom tržištu.

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe su ona vrednost  koja se ostvaruje aktiviranjem ili potrošnjom sopstvenih proizvoda i usluga za reprodukcione potrebe.

Prihodi od regresa, premija, subvencija, dotacija i slično – predstavljaju vrednost  ostvarenu od premija, donacija, regresa, subvencija, dotacija, kompenzacija od povraćaja poreskih dažbina i na osnovu uslovljenih donacija.

Drugi poslovni prihodi su vrednost koja se ostvaruje od zakupnina (zemljišta, pogonske opreme i poslovnog inventara, transportnih sredstava i inventara, i slično), kao i od članarina (recimo od poslovnih udruženja), od tantijema i licencnih naknada (na primer patenata, autorskih i ostalih prava, naknada po osnovu žigova).

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi su vrednosno, odnosno novčano izraženi troškovi poslovanja, uvek se odnose na određeni period, mesec, kvartal ili godinu i obuhvataju sledeće elemente:

  • nabavnu vrednost prodate robe;
  • troškove materijala;
  • troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode i naknade;
  • troškove proizvodnih usluga;
  • nematerijalne troškove, osim troškova poreza i troškova doprinosa.

Nabavna vrednost prodate robe je vrednost robe, nekretnina (u koje spadaju zemljište i građevinski objekti), kao i ostalih stalnih sredstava nabavljenih u cilju preprodaje.

U troškove materijala i energije spada vrednost utrošena za nabavke materijala za proizvodnju (sirovina, osnovnog i pomoćnog materijala), režijskog materijala, goriva i energije (električne energije i drugih troškova pogonskog goriva kao što su ugalj, nafta i naftni derivati, gas, upotrebljena para i topla voda), rezervnih delova i jednokratnog otpisa alata i inventara.

Troškovi zarada i naknada zarada i ostali lični troškovi obuhvataju izdvajanje za isplatu zarada zaposlenima, poreza i doprinosa na ime tih zarada; isplate licima koja  ostvaruju primanja kao naknade po ugovoru o delu, po autorskim ugovorima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima zaključenim sa fizičkim licima, isplate naknada direktorima, odnosno  članovima organa upravljanja i nadzora, kao i na ostale lične rashode i naknade (otpremnine za odlazak u penziju, jubilarne naknade, dnevnice za službene puteve, terenski dodaci…).

Troškovi proizvodnih usluga su ona vrednost koja je utrošena za proizvodnju usluga u koje spadaju: troškovi usluga na izradi učinaka, transportne usluge i usluge održavanja, troškovi zakupnina (poslovnog prostora, poslovnog inventara i opreme, skladišnog prostora, pogonske opreme, transportnih sredstava), troškovi nastupa na sajmovima i na ime reklame i propagande, troškovi istraživanja, troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju i troškovi ostalih usluga kao što su zaštita na radu, prečišćavanje otpadnih voda i slično.

Nematerijalni troškovi (osim troškova poreza i troškova doprinosa) obuhvataju: vrednost troškova neproizvodnih usluga ( recimo zdravstvenih, advokatskih, računovodstvene revizije, konsaltinga, obezbeđenja, stručnog usavršavanja kadrova, usluga čišćenja); troškove reprezentacije; troškove na ime premija osiguranja (osnovnih sredstava, zaliha, proizvodnje, zaposlenih u toku rada, premije osiguranja plasmana i potraživanja); troškove platnog prometa (provizije i druge naknade bankama; troškovi garancija i korišćenja bankarskih kredita…) i troškove članarina (poslovnim udruženjima, komorama, zadružnim savezima), osim troškova poreza i troškova doprinosa.

Zalihe su vid obrtnih sredstava. Njihova vrednost je novčano izraženo stanje na određeni datum. One obuhvataju sledeće: zalihe materijala, zalihe gotovih proizvoda i robe i  zalihe nedovršene robe. Predstavljaju vrednost obračunatih nabavki materijala (sirovina, goriva i maziva, osnovnog i pomoćnog materijala, ostalog materijala, materijala u doradi, obradi i manipulaciji, ambalaže sa jednokratnim otpisom); rezervnih delova, alata i inventara; gotovih proizvoda i završenih usluga; vrednost obračunate nabavke robe, robe u magacinu, robe u prometu na veliko, robe u skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih pravnih lica, robe u prometu na malo, robe u obradi, doradi i manipulaciji, robe u tranzitu i robe na putu; kao i vrednost nedovršene proizvodnje i nedovršenih usluga.

Broj zaposlenih (kvartalni prosek)  je broj onih lica koja rade u poslovnom subjektu a sa poslodavcem su zaključili formalno-pravni ugovor o radu na neodređeno ili određeno vreme i plaćeni su za svoj rad.

Ovaj broj takođe obuhvata lica koja se nalaze na platnom spisku, uključujući i ona koja rade kod kuće, kao i pripravnike, plaćene vlasnike i plaćene članove porodice, privremeno odsutna lica i lica koja ne rade puno radno vreme. Tu spadaju i osobe koje su sa poslodavcem zaključile ugovor o privremenim i povremenim poslovima, uključujući i angažovane preko omladinskih i studentskih zadruga.

Ovim brojem nisu obuhvaćeni neplaćeni vlasnici i neplaćeni članovi porodice, osobe angažovane posredstvom agencija za zapošljavanje ili po osnovu ugovora o delu, članovi upravnog i nadzornog odbora koji nemaju status zaposlenog, kao i lica koja su na osnovu dugotrajnih bolovanja, vojne vežbe i sličnih razloga odsutna na neodređeno vreme.

Kvartalno strukturno istraživanje je počelo 2007. godine, a podaci  dati u njemu su poslovna tajna

Inače, ovo istraživanje je prvi put sprovedeno 2007. godine, i to kao probno, a već 2008. uvedeno  je kao redovno u statistički sistem. Njegovi rezultati se prikazuju odgovarajućim indeksima na kvartalnom  i na godišnjem nivou.

Strukturni izveštaj o poslovanju privrednih društava popunjava računovođa ili drugo odgovorno lice. Oni su obavezni da na postavljena pitanja o poslovanju privrednog društva daju podatke koji su zasnovani na dokumentaciji, a ukoliko je ona nepotpuna, trebalo bi dati pouzdane procene za celokupan period za koji se traži izveštaj. Osnovni izvori podataka za popunjavanje izveštaja su knjigovodstvena evidencija privrednog društva (finansijsko i pogonsko knjigovodstvo) i ostale evidencije (poreska, kadrovska) i obračuni.

Naglašava se da će podaci biti korišćeni isključivo u statističke svrhe, da neće biti objavljivani kao pojedinačni i da imaju karakter poslovne tajne.

 

Foto:pixabay

PRessSerbia

 

Sinisa Kraljevic

Diplomirani inženjer menadžmenta ,novinar i osnivač sa dvadesetogodišnjim iskustvom u medijima

Dodaj komentar

Klikni ovde da postaviš komentar

PRessSerbia VIDEO NEDELJE – VIDEO ČESTITKE

Naučite Italijanski sa Nevenom!

italijasnki jezik

Vremenska prognoza

RADIO “KOLUBARA”, – slušajte besplatno kvalitetan radio na internetu

RADIO KOLUBARA

LAJKUJTE NAŠU FACEBOOK STRANICU!

Booking.com

All Topics

Prijatelji sajta


BG online

 

class=

Iskoristite stalne popuste-Ulepšajte se!
ageless

RSS NEVEROVATNE PONUDE DANA:

REZERVIŠITE SMEŠTAJ BRZO I POVOLJNO!Booking.com

PRessSerbia-logo

PRessSerbia© 2022.

Ukoliko imate bilo kakvu sugestiju, savet, pitanje ili želite saradnju možete nam se obratiti putem emaila: office@pressserbia.com

PRess Serbia