Booking.com
Društvo

Skupština Vrnjačke Banje: U fokusu Budžetski suficit i novi projekti

skupstina 1

Na poslednjoj redovnoj sednici Skupštine opštine Vrnjačka Banja, koja se održala u aktuelnom sazivu, odbornici su raspravljali o deset tačaka dnevnog reda, donoseći odluke od značaja za dalji razvoj opštine.


 

Jedna od najvažnijih tačaka bila je nacrt Odluke o završnom računu opštine za 2023. godinu. Rukovodilac Odseka za finansije i budžet, Zoran Dunjić, detaljno je prezentovao finansijske rezultate.

Prema njegovim rečima, prihodi budžeta su ostvareni sa 93,5%, što je iznosilo 2,194 milijarde dinara, dok su ukupni izdaci iznosili 2,146 milijardi dinara. Iako su rashodi bili nešto manji od planiranih, ostvareni su svi finansijski obavezujući izdaci, što je rezultiralo budžetskim suficitom od 48 miliona dinara. Vrnjačka Banja je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, na 13. mestu u Srbiji po visini prihoda budžeta po glavi stanovnika.

Naredna važna tačka dnevnog reda bila je usvajanje Plana detaljne regulacije “Gondola”. Načelnik Opštinske uprave, Slaviša Paunović, predstavio je ovaj nacrt, ističući da plan obuhvata izgradnju gondole sa početnom stanicom kod Hotela “Slatina” i krajnjom stanicom blizu ski staze “Krst” na Goču. Ovaj projekat, koji uključuje izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, predstavlja jedan od najkapitalnijih u opštini i otvara nove mogućnosti za razvoj turizma i ekonomije. Skupština je, nakon kraće diskusije, usvojila ovaj akt.

Odbornici su takođe raspravljali o nacrtu Odluke o pokretanju revizije Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Nebojša Alimpić, rukovodilac Odseka za lokalni ekonomski razvoj, naglasio je važnost ovog plana za unapređenje socijalno-ekonomskog položaja romske zajednice. Revizija plana ima za cilj procenu trenutne efikasnosti, identifikaciju novih potreba i poboljšanje mehanizama za praćenje i evaluaciju. Plan je usmeren na veće uključivanje Roma u društvo i poboljšanje njihovih životnih uslova.

Jedna od ključnih odluka na sednici bila je i usvajanje Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana upravljanja otpadom za period 2024-2033. godine. Ovaj plan će definisati ciljeve i strategije upravljanja otpadom, uključujući sakupljanje, reciklažu i smanjenje količine otpada, kao i razvijanje javne svesti o značaju ekološki odgovornog ponašanja. Radna grupa za pripremu plana će biti formirana kao povremeno radno telo Skupštine.

Sekretarka Skupštine, Tijana Dizdar, informisala je odbornike o raspisivanju Konkursa za podnošenje predloga za dodelu javnih priznanja i nagrada povodom Dana Opštine Vrnjačka Banja, koji je otvoren do 24. maja. Na kraju sednice, Skupština je dala saglasnost na akta Regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom „Region Kraljevo“ doo.

skupstina 2 skupstina 3 skupstina 4 skupstina 5

(pressserbia/ foto: instagram)

 

PRess Serbia