Booking.com
Početna » News » Sport » GUBITAK U 2020. – Zvezda 14,32, Partizan 6,41 miliona evra!
News Sport

GUBITAK U 2020. – Zvezda 14,32, Partizan 6,41 miliona evra!

GUBITAK U 2020. - Zvezda 14,32, Partizan 6,41 miliona evra!
Foto: ATA Images

Agencija za privredne registre objavila izveštaje nezavisnih revizorskih kuća o poslovanju najvećih srpskih klubova.


Agencija za privredne registre (APR) objavila je izveštaje nezavisnih revizorskih kuća o poslovanju Crvene zvezde i Partizana u 2020. Prema tim podacima, šampion Srbije je u minuloj godini ostvario gubitak od 1.683.606.000 dinara (po srednjem kursu Narodne banke Srbije 14.328.561 evra), a gubitak crno-belih iz Humske je 753.626.000 dinara (6.413.838 evra).

Ista nezavisna revizorska kuća (BDO) ocenila je poslovanje najvećih srpskih klubova, a u izveštaju nezavisnog revizora Milovana Popovića o Crvenoj zvezdi u sekciji mišljenje, zabeleženo je:

„Po našem mišljenju, priloženi nekonsolidovani finansijski izveštaji, prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, nekonsolidovanu finansijsku poziciju Kluba na dan 31. decembra 2020. godine, kao i nekonsolidovane rezultate njegovog poslovanja i nekonsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama. Skrećemo pažnju na Napomenu 2.3. uz nekonsolidovane finansijske izveštaje u kojoj je obelodanjeno da je Klub u 2020. godini ostvario gubitak od RSD 1,683,606 hiljada, neraspoređeni dobitak ranijih godina iznosi RSD 3,652,078 hiljada i ukupan akumulirani gubitak Kluba iskazan u bilansu stanja na dan 31. decembra 2020. godine iznosi RSD 7,055,499 hiljada, dok gubitak iznad visine kapitala Kluba iznosi RSD 1,447,138 hiljada.”

Nezavisni revizor je istakao da je tokom 2020. godine račun Crvene zvezde bio u blokadi ukupno jedan dan, pa izneo analizu i projekciju perspektive kluba u finansijskom smislu:

„Klub posluje sa velikim nedostatkom trajnog kapitala i obrtnih sredstava, a kratkoročne obaveze Kluba su veće od obrtne imovine za iznos od RSD 3,757,412 hiljada. Ovakvo stanje ukazuje na postojanje materijalno značajnih neizvesnosti koje mogu da izazovu značajnu sumnju u sposobnost Kluba da nastavi sa poslovanjem po načelu stalnosti poslovanja. I pored navedenih činjenica, Klub je u poslednjih nekoliko godina poslovao sa dobitkom dok je u 2020. godini ostvario gubitak koji je nastao kao rezultat negativnih efekata pandemije virusa Kovid 19 na celokupnu fudbalsku industriju, pa tako i na Klub.

Popović je potom naveo kakvo je objašnjenje za slabije poslovne rezultate dobio od rukovodstva kluba:

– Klub je ostvario manje prihode od planiranih od transfera igrača, UEFA takmičenja, prodaje ulaznica kao i prodaje artikala Kluba. Rukovodstvo smatra da će u narednom periodu Klub ostvariti pozitivan poslovni rezultat koji će biti rezultat planiranih sledećih akcija: nastavak ostvarenja značajnog prihodovanja od prodaje prava na registraciju igrača i prihoda od UEFA takmičenja, restrukturiranje ostatka obaveza, ostvarenje novih sponzorskih ugovora, diversifikacija izvora prihoda i slično. Mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja kluba su ograničene i gotovo u celosti zavise od gorenavedenih planiranih akcija rukovodstva Kluba. Naše mišljenje ne sadrži

rezervu po ovom pitanju.

GUBITAK U 2020. - Zvezda 14,32, Partizan 6,41 miliona evra!
Foto: ATA Images

Kad je Partizan u pitanju, nezavisni revizor Danijela Krtinić u izveštaju je krenula od mišljenja sa rezervom:

„Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja navedenih u odeljku Osnova za mišljenje sa rezervom našeg izveštaja, priloženi nekonsolidovani finansijski izveštaji, prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, nekonsolidovanu finansijsku poziciju Kluba na dan 31. decembra 2020. godine, kao i nekonsolidovane rezultate njegovog poslovanja i nekonsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama.”U sektoru, osnova za mišljenje sa rezervom, navedeno je:

„Kao što je obelodanjeno u napomeni 37. uz nekonsolidovane finansijske izveštaje, Klub je na dan 31. decembra 2020. godine iskazao obaveze iz poslovanja u iznosu od RSD 920,398 hiljada. Na reprezentativnom uzorku nezavisnim potvrdama stanja nismo uspeli da se uverimo u postojanje i stanje obaveza iz poslovanja u iznosu od RSD 36,653 hiljada koje se najvećim delom odnose na obaveze prema agencijama iz inostranstva za posredovanje prilikom transfera. Rukovodstvo Kluba aktivno radi na usaglašavanju stanja obaveza koje je otežano zbog situacije prouzrokovane virusom Kovid 19 u zemlji i u svetu. Pored navedenog, nismo bili u mogućnosti da se alternativnim revizijskim procedurama uverimo u iskazano stanje prethodno navedenih obaveza Kluba, kao ni u potencijalne efekte korekcija na iskazane nekonsolidovane finansijske izveštaje, koje bi nastale prilikom usaglašavanja sa poveriocima.”

Potom su izneti najinteresenatniji podaci:

„Klub je za godinu koja se završava 31. decembra 2020. godine iskazao neto gubitak u iznosu od RSD 753,626 hiljada. Kumulirani gubitak Kluba na dan 31. decembra 2020. godine iznosi RSD 3,440,853 hiljade. Na navedeni dan ukupne obaveze Kluba su veće od njegove ukupne aktive (negativan kapital) za iznos od RSD 2,059,969 hiljade, a kratkoročne obaveze su veće od obrtne imovine za iznos od RSD 2,860,654 hiljada”.

U nastavku izveštaja nezavisnog revizora stoji:

„Klub je, u toku 2019. godine, zaključio sporazum o odlaganju plaćanja poreskog duga sa Ministarstvom finansija Republike Srbije kojim se odlaže plaćanje duga na 36 mesečnih rata i po osnovu koga prva rata dospeva na vraćanje u martu mesecu 2021. godine. Pored navedenog, Klub je ustupio buduća potraživanja po osnovu sponzorstva a takođe ima i založena buduća potraživanja po osnovu sponzorstva za kredit kod banke. Takođe, Klub u 2021. godini kasni u izmirenju dospelih rata po osnovu kredita. U toku 2020. godine, značajni su i negativni efekti

pandemije virusa Kovid 19 na celokupnu fudbalsku industriju, pa tako i na Klub. Navedeno, zajedno sa pitanjima objašnjenim u Osnovama za mišljenje sa rezervom, ukazuje na postojanje materijalno značajnih neizvesnosti koje mogu da izazovu značajnu sumnju u sposobnost Kluba da redovno izmiruje dospele obaveze i da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja.

Kao i rukovodstvo Crvene zvezde i uprava Partizana je nezavisnoj revizorskoj kući predočila kako planira da ostvari bolje poslovanje:

„Pored napred navedenih činjenica, Klub sa određenim postojećim sponzorima ima zaključene anekse ugovora o sponzorstvu za naredne godine, a u skladu sa strategijom razvoja rukovodstvo Kluba planira da poveća prihode od marketinških aktivnosti na bazi uspostavljanja saradnje sa novim sponzorima kao i da poveća prihode od prodaje prava na registraciju igrača i da će imati povećanje prihoda kao rezultat investiranja u igrače i njihove dalje prodaje. Pored toga, rukovodstvo Kluba očekuje da će Klub u narednom periodu imati uspešne sportske rezultate kako u evropskim tako i u domaćim takmičenjima koji bi zajedno sa napred navedenim strateškim planovima razvoja bili dovoljni za servisiranje obaveza prema poveriocima. Shodno prethodno navedenom, rukovodstvo Kluba je nekonsolidovane finansijske izveštaje za poslovnu 2020. godinu sastavilo shodno načelu stalnosti poslovanja. Mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja Kluba su ograničene i gotovo u celosti zavise od gore navedenih planiranih akcija rukovodstva Kluba. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju.

Foto: ATA Images

Izvor: PRessSerbia/Žurnal

Marija P.

Diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti sa višegodišnjim radnim iskustvom u brojnim domaćim medijima.
Najviše je zastupljena u rubriikama vesti, društvo i biznis.

Dodaj komentar

Klikni ovde da postaviš komentar

PRess Serbia