Ispostavilo se da, kada ljudi imaju maske na licu, to menja način kretanja vazduha oko njihovog lica, te tako vazduh ne ulazi direktno u nos ili usta, već prolazi kroz površinu cele maske malim brzinama. Kada su jednokratne maske nove, isfiltriraju oko 65 odsto čestica. Međutim, ako se nose ponovo, mogu da filtriraju samo 25 odsto. Prema tome, zaključak naučnika jeste da hirurške jednokratne maske nude veoma dobru zaštitu – ali samo ako se koriste propisno, dakle jednokratno.