“Koji je idealan broj seksualnih partnera za žene i muškarce” bilo je pitanje kojim se bavilo istraživanje portala Superdrug Online Doctor. Ispitanici su morali da odgovore na pitanje koju cifru smatraju “najpoželjnijom” kada je reč o seksualnoj prošlosti njihovih partnera.

Muškarci češće od žena lažu o svojoj seksualnoj prošlosti, preciznije o tome koliko su partnerki imali, potvrdilo je istraživanje.

Prema odgovorima ispitanika, zaključeno je da za žene idealna cifra iznosi maksimalno 14, a za muškarce 15. Ako je broj veći od 14, odnosno 15, druga strana tu osobu počinje doživljavati kao promiskuitetnu.

Vrlo mala razlika ukazuje na nepostojanje dvostrukih standarda što se očitava i u preciznoj brojci: idealan broj seksualnih partnera i za žene i za muškarce iznosi 7.

Osim prevelikog, ispitanici su se izjasnili da im može smetati i premali broj seksualnih partnera: ako je žena imala seksualne odnose samo s jednim ili dva partnera, a muškarac sa dve ili tri partnerki, ispitanici su ih smatrali previše konzervativnim.

(zadovoljna.hr/Agencias)